"Det är underbart att få leva! Var tacksam och glad för varje dag du får leva, oavsett om ditt liv blir långt eller kort! Men kom också ihåg att evigheten är längre än livet här i världen och att allting som gjorts här är förgängligt."

-Predikaren kapitel 11 vers 7-8