TASTE

Samarbetet mellan kyrkornas ungdomsarbeten i Halmstads kallas TASTE.

Vi har en stor satsning per termin, men utöver det försöker vi ha ytterligare ett par tillfällen per termin för att bygga gemenskapen mellan våra kyrkor.