UNITE är en gemensam satsning med alla pingstkyrkor i västra regionen. Visionen är att vi ska samlas och bygga gemenskapen utanför det lokala sammanhanget, så att vi tillsammans kan växa i vår relation till Jesus och i vår efterföljelse av honom, samt bli bättre rustade att bygga våra kyrkor.

UNITE Väst

En nyårsfestival som går av stapeln 29 dec -> 1 jan varje år.

För mer info gå in på hemsidan https://theunitefestival.com/