Konfa är en grundkurs i kristen tro som vi försöker ha vartannat år och är till för ungdomar som går i högstadiet. 

Kolla in REKLAMFILMEN!        Tryck!

Innehåll

Lektioner varje vecka, vanligtvis onsdagar eller fredagar

Besöka ett antal gudstjänster / samlingar per termin

Studiebesök på en kristen social verksamhet

Studieresa till London 

Vid första lektionen får man en Bibel och det material vi ska följa under året

Kostnad

Det är ingen avgift för själva konfan, men däremot bekostar man större delen av studieresan till London själv. Ca 3.000 kr/person för resa, mat och boende.

Uppstart i september 2023

Kontakta vår ungdomspastor om du har några frågor:

Kristofer Almroth

073-785 42 82

kristofer.almroth@halmstad.pingst.se


Anmälan är öppen nu

Fyll i ett ANMÄLNINGSFORMULÄR!         Tryck!

Anmäl dig senast söndag 14 augusti