Konfa är en grundkurs i kristen tro som vi försöker ha vartannat år och är till för ungdomar som går i åk 8 & 9.

Innehåll

Lektioner varje vecka, vanligtvis onsdagar

Besöka ett antal gudstjänster / samlingar per termin

Studiebesök på en kristen social verksamhet

Studieresa till London

Vid första lektionen får man en Bibel och det material vi ska följa under året

Kostnad

Det är ingen kostnad för själva konfan, men däremot bekostar man studieresan till London själva. Ca 2500 kr/person för resa, mat och boende.

Uppstart i september 

Kontakta vår ungdomspastor om du är intresserad att vara med nästa gång:

kristofer.almroth@halmstad.pingst.se