Konfa är en grundkurs i kristen tro som vi försöker ha vartannat år och är till för ungdomar som går i 8:an och uppåt. 

Innehåll

Lektioner varje vecka, vanligtvis onsdagar eller fredagar

Besöka ett antal gudstjänster / samlingar per termin

Studiebesök på en kristen social verksamhet

Studieresa till London 

Vid första lektionen får man en Bibel och det material vi ska följa under året

Kostnad

Det är ingen avgift för själva konfan, men däremot bekostar man större delen av studieresan till London själv. Ca 3.000 kr/person för resa, mat och boende.

Uppstart i september de år vi kör konfa (i regel vartannat år)

Kontakta vår ungdomspastor om du har några frågor:

kristofer.almroth@halmstad.pingst.se