Father and Son Playing

"Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de."

-Markusevangeliet kapitel 10 vers 14