Varannan fredag klockan 17.30-19.30 är det GODis på Hungry Moses. GODis är en samling för barn i mellanstadiet.

Samlingarna innehåller både aktiviteter och samtal kring tro och livet.

Sista halvtimman har man tillsammans med ungdomarna i Shine som har sin samling efteråt.

Varmt välkomna!