CAMP WEST

I slutet av sommaren är det ett stort läger med mycket häftiga aktiviteter, mycket bibelstudier och tillfällen att möta Gud! Detta läger ordnar vi i Halland tillsammans med pingstkyrkor i hela den västra regionen.

https://www.campwestsweden.com/