Jesus säger: "Låt barnen komma till mig, för alla som vill tillhöra Guds eget folk måste bli som de." -Markusevangeliet kap 10 vers 14

KIDS <--- Kyrkans samlingar för barnen under gudstjänsterna

KIDS Summer Camp <--- Kyrkans sommarläger en gång om året

FAMILJETRÄFFAR